90,00 kn

1929 Otpremnica Kraljevine Jugoslavije poslana od Slatinskog Drenovca do Bjelovara

90,00 kn

1929 Otpremnica Kraljevine Jugoslavije poslana od Slatinskog Drenovca do Bjelovara

90,00 kn

1929 Otpremnica Kraljevine Jugoslavije poslana od Slatinskog Drenovca do Bjelovara

90,00 kn

1929 Otpremnica Kraljevine Jugoslavije poslana od Slatinskog Drenovca do Bjelovara

90,00 kn

1929 Otpremnica Kraljevine Jugoslavije poslana od Slatinskog Drenovca do Bjelovara

90,00 kn

1929 Otpremnica Kraljevine Jugoslavije poslana od Slatinskog Drenovca do Bjelovara