ORDEN NARODNE ARMIJE SA ZLATNOM ZVEZDOM

500,00 Kn
Proizvod prodan!

Orden narodne armije sa zlatnom zvezdom u orginalnoj kutiji sa zamjenicom

  • Orden narodne armije sa zlatnom zvjezdom (do 1961. godine Orden narodne armije II. reda) - 22. u važnosnom slijedu jugoslavenskih odlikovanja.

Orden Narodne armije sa zlatnom zvijez­dom dodjeljuje se za naročite zasluge u iz­gradnji i jačanju oružanih snaga Socijali­stičke Federativne Republike Jugoslavije ili za naročite uspjehe u rukovođenju jedi­nicama oružanih snaga Socijalističke Fe­derativne Republike Jugoslavije u njiho­vom učvršćivanju i osposobljavanju za  obranu nezavisnosti Socijalističke Federa­tivne Republike Jugoslavije.

Otkup

Otkup po najpovoljnijim cijenama
 

Zalog

Zalog uz najpovoljnije ujvete
 

+385 1 5806 424

+385 1 3866 144